Zobacz całą galerię


Ogłaszamy konkursu na „Inicjatywę Partnerstwa Krainy Łęgów Odrzańskich 2019”.

30 czerwca 2019 - Agata Chwiszczuk
Celem konkursu jest aktywizacja mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich działającej jako stowarzyszenie na terenie gmin: Głogów (gmina wiejska), Pęcław, Rudna, Jemielno, Ścinawa, Wińsko, Wołów, Brzeg Dolny, Prochowice, Malczyce, Środa Śląska, Miękinia do podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju własnych miejscowości, w szczególności poprzez tworzenie wspólnych miejsc rekreacji i wypoczynku, kultywowania tradycji i obyczajów lokalnych oraz szeroko pojętej poprawy jakości życia mieszkańców.

Kryteria formalne

 1. Do konkursu można zgłaszać organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz osoby fizyczne, które zrealizowały swoje inicjatywy na terenie działania LGD lub bezpośrednio przyczyniły się do realizacji inicjatyw, projektów, działań, których celem jest rozwój obszarów wiejskich i poprawa jakości życia mieszkańców.
 2. Ocenie podlegają tylko i wyłącznie inicjatywy, projekty, działania zrealizowane w 2019 roku.
 3. Zgłoszenia do konkursu może dokonać:
  • organizacja pozarządowa (stowarzyszenie, w tym zwykłe lub fundacja) zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym lub ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez właściwego starostę;
  • grupa nieformalna (np. koło zainteresowań, rada parafialna, rada sołecka, nieformalna grupa młodzieży, itp.);
  • instytucja publiczna (jednostka samorządu terytorialnego, szkoła, nadleśnictwo, instytucja kultury, zakład budżetowy lub jednostka organizacyjna)
 4. Konkurs nie wyklucza zgłoszenia inicjatywy własnej organizacji lub instytucji. 
 5. Zgłoszenia do konkursu są wolne od opłat.


Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Zgłoszenia do uczestnictwa w konkursie dokonuje się poprzez złożenie w siedzibie LGD pisemnego zgłoszenia zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 2. Zgłoszenia należy dokonać w terminie do dnia 25 października 2019 osobiście lub przesłać na adres LGD pocztą (decyduje data wpływu do biura). Organizator dopuszcza możliwość przedłużenia tego terminu.
 3. Do sporządzonego opisu działań należy dołączyć dokumentację fotograficzną lub podać adresy stron internetowych, na których ona się znajduje.

Poniżej do pobrania:
PnWtŚrCzPtSo
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31


fb g__
t logo_1logotypKSOWmin_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica