Zobacz całą galerię


Ogłoszenie o naborach wniosków

Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”

działającego na terenie gmin:

Głogów (gmina wiejska), Pęcław, Rudna, Jemielno, Ścinawa, Wińsko, Wołów, Brzeg Dolny, Prochowice, Malczyce, Środa Śląska, Miękinia

w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju"

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

ogłasza konkurs nr I/2011

na składanie wniosków o przyznanie pomocy na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy z zakresu następujących działań:

  1. Małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi , limit dostępnych środków: 400 000 złotych;
  2. Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw, limit dostępnych środków: 200 000 złotych;
  3. Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej, limit dostępnych środków: 350 000 złotych.

Termin składania wniosków: od 28 kwietnia do 13 maja 2011 r. do godziny 16:00.

Miejsce składania wniosków: Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich, które mieści się w Prochowicach przy Placu Kopernika 6 (wejście od ul. Jagiellońskiej).

Wniosek należy złożyć w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD lub DVD) wraz z oświadczeniem zgodności wersji papierowej i elektronicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji, wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy i instrukcją wypełniania dostępne są na stronie internetowej LGD: www.lgdodra.pl, w biurze LGD oraz na stronie internetowej Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.prow.dolnyslask.pl.a w przypadku operacji z pkt. 2, 3 także na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD:

1.Operacja musi być zgodna z:

- co najmniej jednym celem ogólnym zapisanym w LSR,

- co najmniej jednym celem szczegółowym zapisanym w LSR,

- co najmniej jednym przedsięwzięciem zapisanym w LSR.

2.Operacja musi uzyskać w ramach oceny na zgodność z lokalnymi kryteriami wyboru:

- co najmniej 6,4 punktów w przypadku działania Małe projekty,

- co najmniej 4,4 punkty w przypadku dziania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,

- co najmniej 4,4 punkty w przypadku działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,

Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” udziela bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosku. Wnioski złożone po upływie określonego w ogłoszeniu terminu nie będą rozpatrywane. Wnioski złożone droga pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze LGD w Prochowicach przy Placu Kopernika 6 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, tel. 76/ 858 45 45, e-mail: lgdodra@op.pl

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.
PnWtŚrCzPtSo
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica