Zobacz całą galerię


Nabór III/2014

Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”

działającego na terenie gmin: Głogów (gmina wiejska), Pęcław, Rudna, Jemielno, Ścinawa, Wińsko, Wołów, Brzeg Dolny, Prochowice, Malczyce, Środa Śląska, Miękinia

w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju"
objętego Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 ogłasza nabór III/2014

zakres Ogólny na składanie wniosków o przyznanie pomocy na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy z zakresu następujących działań:

1. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, limit dostępnych środków: 83 562,00 złotych.

2. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, limit dostępnych środków: 165 088,50 złotych.

zakres Tematyczny na składanie wniosków o przyznanie pomocy na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy z zakresu następujących działań:.

1. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, limit dostępnych środków: 219 743,15 złotych.

W tym na przedsięwzięcie II, oraz na przedsięwzięcie VI, przeznacza się kwotę 219 743,15 złotych.

2. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, limit dostępnych środków : 200 000,00 złotych. W tym na przedsięwzięcie II przeznacza się kwotę 200 000,00 złotych.

Termin składania wniosków: od 09 czerwca 2014 r. do 23 czerwca 2014 r. do godziny 16:00.

Miejsce składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich", które mieści się w Prochowicach  przy Placu Kopernika 6 (wejście od ul. Jagiellońskiej) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.
Wniosek należy złożyć w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD lub DVD) wraz z oświadczeniem zgodności wersji papierowej i elektronicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji, wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy i instrukcją wypełniania dostępne są na stronie internetowej LGD „Krainy Łęgów Odrzańskich”: www.lgdodra.pl, w biurze LGD oraz na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”  udziela bezpłatnych konsultacji dot. przygotowania wniosku. Wnioski złożone po upływie określonego w ogłoszeniu terminu nie będą rozpatrywane. Wnioski złożone droga pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze LGD w Prochowicach przy Placu Kopernika 6 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, tel. 76/ 858 45 45, e-mail: malgorzatakowalczyk@lgdodra.pl
Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Ogłoszenie o naborze III/2014

Dokumentacja konkursowa

PnWtŚrCzPtSo
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31



mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2




Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica